LAKE IN RASHTAN.

Lake, Rashtan, Prrenjas, Albania. Oil on canvas 80 x 70 cm